Участие във Втора Педиатрична среща “С грижа за децата”

На предстоящата конференция ще бъде представен клиничен случай пред аудитория от педиатри, който ще даде насоки за ранно диагностициране.

19.04.2021

Second Pediatric Conference

Втора педиатрична среща „С грижа за децата“.

По инициатива на Катедра Педиатрия на МУ – София, съвместно с Фондация „Знанието дарява живот“ и с подкрепата на Българското сдружение по детска оториноларингология, в периода 7–10 октомври 2021 г., в х-л Аква Парадайз Ризорт, се проведе Втора педиатрична среща „С грижа за децата“.Целта на научната среща е да събере на едно място водещите специалисти в различните области на детското здравеопазване. Добрите практики и мултидисциплинарния подход в педиатрията ще са водещия акцент на форума.

В рамките на форума бе представен клиничен случай, описващ дългия път на диагностициране на деца със Санфилипо синдром. Лекцията имаше за цел да покаже пред широка аудитория външни белези, черти, определено поведение, които се наблюдават при тази диагноза. Ранното забелязване, насочване към специалисти по генетика и диагностициране дават много по-големи шансове за участие на децата в клинично проучване и съответно навременно започване на поддържащи терапии.

Участие във Втора Педиатрична среща “С грижа за децата”